» » Bu dünya əzəldən duzələn deyil

Bu dünya əzəldən duzələn deyil

Bu dünya əzəldən duzələn deyil

Qalmışam iki daş arasında
Kiçik daşlar məni yaman incidir
Qalmışam çüruk bir budaq ustə
Budağın cöpləri məni yaman incidir.
Kimsə dərdimə kömək deyil
Bu dünya əzəldən düzələn deyil!


Sanki uzun yolda çarəsizəm mən
Sanki dənizdə bərəsizəm mən
Sanki alovun ustə köməksizəm mən.
Kimsə dərdimə kömək deyil
Bu dünya əzəldən düzələn deyil!

Deyirəm yersiz bu söhbətlərin
Haqq-nahaq danışanı dünyada çoxdur
Deyirəm doğrusuz bu söhbətlərin
Doğruya düzələn bir vaxtı yoxdur.
Kimsə dərdimə komək deyil
Bu dünya əzəldən düzələn deyil!