» » Səbr et,Allahın yardım əli həmişə üzərimizdədir

Səbr et,Allahın yardım əli həmişə üzərimizdədir

Səbr et,Allahın yardım əli həmişə üzərimizdədir


Dənizdə batmış gəmidən ancaq bir nəfər xilas
olur və o,kiçik
bir adaya düşür.Allaha dua edir ki, ona
yardım
etsin.Ancaq
günlər keçir və heç kəs ona yardım üçün
gəlmir.Nəhayət yorulur və taxtalardan özünə kiçik bir
daxma düzəldir.Bütün
xilas etdiyi əşyaları ora daşıyır bir gün yemək
axtarmaq üçün
gedir və qayıdan
zaman
görür ki, daxması
alışıb yanır,içərisində olanların hamısı kül olur.Çox
təəssüf ki, hər bıyi vardısa b yanıb kül
olur.Bu görüb
narahat olr yerində quruyub qalır.Əllərini göyə qaldırıb fəryad çəkir:"ALLAHIM
sən necə razı
oldun
ki, mənimlə belə rəftar edəsən"?.


Həmin
günün sabahısı bir gəmi
səsinə yuxudan ayılır.Səni xilas etmək üçün gəlmişdi.
Kişi onu xilas edənlərdən soruşur.
" Siz haradan bildiniz ki, mən burdayam? "Onlar
deyirlər, Biz sənin
bizə alov ilə verdiyin əlaməti gördük.O zaman
ki, vəziyyətin xarab
olduğunu
zənn edirik.ALLAH
bu
əziyyətin çətinliklə
bizi imtahana çəkir və hətta
üsyan etsək belə ,yardım əli həmişə
üzərimizdədir.
Ona görə səbr etməyi öyrənməliyik.Bir çətinliklə qarşılaşan zaman
ALLAHA
təvəkkül etmişiksə ,Ona etimad
etməliyik,çünki o, bizi anamızdanda çox sevir
scroll top