» » Suyun təkrar qaynadılmasının ziyanı

Suyun təkrar qaynadılmasının ziyanı

Suyun təkrar qaynadılmasının ziyanı


Suyun zərərli mikroorqanizmlərdən təmizlənməsinin əsas üsullarından biri onun qaynadılmasıdır.Lakin bəzi idarə və təşkilatlarda suyun bir neçə dəfə qaynadılması təcrübəsindən istifadə olunur.Bu nələrə gətrib çıxara bilər...

Hər kəsə "ölü su" termini ilə tanışdır.Yəni bu tərkibində xeyirli maddələr olmayan və ya çox az miqdarda olan sudur.Bu əsasən suyun bir neçə dəfə qaynadılmasından yaranır.

Alimlərin çoxsağlı təcrübələri sübut etmişdir ki, qaynadılarkən suda olan ağır metallar onun tərkibindən ayrılmır,hətta xlor belə yüksək temperaturun təsirindən başqa kimyəvi elementlərlə reaksiya girib orqanizm üçün təhlükəli birləşmələr yaradır.

Həkimlər də suyun yalnız bir dəfə qaynadılmasını tövsiyyə edir.Bir neçə dəfə təkrar qaynadılma orqanizmdə fəsadlara gətirib çıxara bilər...
scroll top