» » cinlər haqqındakı hər cür məlumat burada

cinlər haqqındakı hər cür məlumat burada

cinlər haqqındakı hər cür məlumat burada
Metafizik Xəstəliklər . Həddindən artıq unutqanlıq, . Dalğınlıq, . Qərarsızlıq, . Gələcəyə aid ümidsizlik duyğusu hiss, . Sadə səbəblərlə yaxınlarına qarşı aqressiv davranışlar (ana, ata, yoldaş, dost və s), . İşlərində anlaşılmaz həddindən artıq qismətsizlik və iradə xarici aksiliklerle qarşılaşma, . Sevdiklərinin hər hərəkətinin özünə tərs gəlməsi, sonra bundan peşman olması, . Bir cür evlenememe, tez-tez nişandan dönmə, . Sadə səbəblərdən boşanma, . Yalnızken yanından bir karartının keçdiyini hiss etməsi, . Hamam edərkən qorxması və gözü açıq sabunlanılması, . Bəzi yerlərdən keçərkən səbəbsiz qorxu hiss (xüsusilə gecələri) . Yuxularında sıxlıqla pişik, it, ilan görməsi, . Sıxlıqla qəribə və qorxuducu yuxular görmə . Səhərlər çox yorğun qalxması, . Bəzən yuxu-oyanıqlıq arasında barmağını belə kımıldatamayacak ağırlıq hiss Əgər bu əlamətlərdən biri və ya bir neçəsi sizdə varsa qısa müddət içində müalicə olmanızı əhəmiyyətlə tövsiyə edirik! Cinlər Əvvəlcə Kimlərə Musallat Olurlar? Cinlər hər insana müsəllət ola bilər. Ancaq daha çox körpələrə, kiçik uşaqlara, gənc qızlara, hamilə və loğusalı xanımlara, yalnız yaşayan yaşlı kişilərə, ruhi və fiziki cəhətdən həddindən artıq narahatlıqları olanlara, gərək evdə istərsə çöldə həddindən artıq dekolte geyinən qadınlara, qəhvə, Tarot və s. fallara sıxlıqla baxan və baktıranlara, fincanla ruh (!) çağıranlara və nəzarətsiz, şüursuzca həddindən artıq zikr çəkənlərə, bu varlıqlardan tez-tez bəhs və çox siqaret çəkənlərə müsəllət olurlar. Cinlərin Musallat olduqları adamın Görülən işarələrin Nələrdir? Həddindən artıq unutqanlıq, dalğınlıq, qərarsızlıq, gələcəyə aid ümidsizlik duyğusu hiss, sadə səbəblərlə yaxınlarına qarşı aqressiv davranışlar (ana, ata, yoldaş, dost və s), işlərində anlaşılmaz həddindən artıq qismətsizlik və iradə xarici aksiliklerle qarşılaşma, sevdiklərinin hər hərəkətinin özünə tərs gəlməsi, sonra bundan peşman olması, bir cür evlenememe, tez-tez nişandan dönmə, sadə səbəblərdən boşanma, yalnızken yanından bir karartının keçdiyini hiss etməsi, duş qəbul edərkən qorxması və gözü açıq sabunlanılması, yuxularında tez-tez pişik, it, ilan görməsi, səhərlər çox yorğun qalxması, bəzən yuxu-oyanıqlıq arasında barmağını belə kımıldatamayacak ağırlıq hiss. [rek] rek [/ rek] Cinlər Ən Çox İnsanlara Harada Musallat Olurlar? Cinlər insanlara ən çox tualet, duş və yataq otağında müsəllət olurlar. Bu görə tualetə və duşa girərkən və yatmadan əvvəl adamın şeytanın şərindən Allaha sığınması sünnədir. Habibullah əfəndimiz bir hədisində belə deməkdədir: Biriniz tualetə girmədən əvvəl belə desin (Əuzu billahi minəl-hubsi vəl-habais: Kişi və dişi şeytanlardan Allaha sığınıram) (Mənbə: Əbu Davudun Sünəni Zeyd b. Erkam'dan (ra)) Eyni şəkildə yatmadan əvvəl mütləq dua edərək yatmalı və Allaha (cc) sığınılmalıdır. Amr b. Şuayb, atası babasından rəvayət etmişdir; dedi ki: "Allah Elçisi (sav) bizə yatarkən bu sözləri öyrədirdi:" Bismillah. Əuzu bi kelimatillâhit'tâmmeti min gadabihi və ikabihi və min hemezsatiş'şeyâtîni və ən yahdurunî: Allahın adıyla, Onun qəzəbindən, cəzasından, şeytanların vəsvəsələrindən və yanımda olmalarından Allahın layiqincə sözlərinə sığınaram. " Cinlər Fiziki Xəstəliklərə Səbəb ola bilirlər mı? İbn-i Sina "sara" xəstəliyini izah edərkən cinlərdən bəhs edir. Deyir ki: Xəstəliklərə bir çox maddələr səbəb olduğu kimi, cinin hasil etdiyi xəstəliklərdə vardır və məşhurdur. Cin insan bədəninə girərək sara xəstəliyinə səbəb olmaqdadır. (Yeni Rəhbər Ensiklopediyası, c. 6, s. 365) Eyni şəkildə cinlər damar tutqunluğuna, uşaq düşməsinə, şiddətli baş ağrılarına və s. narahatlıqlara səbəb ola bilməkdədirlər. Cinlərin İnsanlara Verdikləri Psixoloji Narahatlıqlar Nələrdir? Adamın yaşının üzərində həddindən artıq dalğınlıq, unutqanlıq, qərarsızlıq, gələcəyə aid ümidsizlik, sevdiklərinə qarşı səbəbsiz aqressiv davranışlar və intihar duyğuları başlıcalarıdır. Bu narahatlıqlar fizioloji və psixoloji olduğu kimi cinlərdən də kaynaklanabilmektedir. Cinlər xüsusilə beynin bəzi nöqtələrinə rahatlıqla nüfuz edərək o adamı mənəvi dəyərlər kənarında düşüncəyə sövq edirlər. Çox inanclı bir adamı agnostisizme (şübhəçi düşüncə) sürükleyebilmekte, ibadətlərini davamlı ertelete bilməkdədirlər. Əgər müsəllət olduqları adama aşiq olmuşlarsa, bədəninə girdikləri adam evli isə yoldaşından boşandırmaya, nişanlı isə nişanı atmağa, subaysınızsa da qarşı cinsdən uzaq tutmağa çalışırlar. Əksəriyyətlə da, o adamın aurası zəifdirsə yəni xalq dili ilə ulduzu aşağı isə bu funksiyalarında müvəffəqiyyətli olarlar. Dünya rəqs çempionu tanınmış bir manken mənə bu vəziyyətini etiraf etmiş, hətta onlardan 4 və 6 yaşınca iki qız uşağı sahibi olduğunu da bildirmişdi. Şeytan Məsciddə İnsanlara Musallat Olur mu? Məsciddə belə olsa şeytan mütləq insana müsəllət olmağa çalışır. Peyğəmbərimiz belə buyurmuşdur: "Saflarınızı düzəldib perçinleyin, dekabr buraxmayın. Çiyinləriniz eyni xəttdə olsun. Məhəmmədin canı əlində olana and olsun ki, mən şeytanın kiçik quru qoyun şəklində səflərin arasından girməkdə olduğunu görürəm "(Əbu Davud). Bu mövzuda bir çox şikayət işitmişimdir "Namaz əsnasında konsentrə ola bilmirəm, ağılıma həmişə dünyəvi işlərim gəlir" şəklində ... Əslində problemin həlli çox asan ... Ayetleri oxuyarkən yüngül zümzümə edərək oxumaq ki Quran da bu şəkildə əmr edir. Çünki zümzümə edərək oxunduğu beyin dualara cəmləşir, səhv okumamak üçün ... İçimizdən səssiz oxuduğumuzda isə əzbərdən oxuduğumuzda eyni anda başqa şeyləri düşünə bilirik. Mənimdə çox dəfə başıma gəlir ... Harada, namaz qılarkən Allahın Huzurundayım deyə qıçları titrəyən, ovuclarının içi tərdən islaq olan, hətta həyəcandan bəzən huşunu itirən Ashab-ı Güzin (ra) və harada bizlər! Quran-ı Kərimdə Cinlərin İnsana Çarpma hadisəsinə Delil vardırmı? Daha əvvəlki maddələrdə də bəhs etdiyimiz kimi cinlər insanı şəhvət, eşq, kin və nifrət kimi müxtəlif səbəblərdən ötəri insanların bədəninə girər. Cinin insan bədəninə girməsi İbn-i Teymiyyə dediyi kimi əhli-i Sünnə və əl-camaatın ittifaqıyla sabitdir. Bəqərə surəsi 275. ayədə Allah Təala (cc) belə buyurur: "Faiz yeyənlər, məhşərdə ancaq şeytanın eləmiş kimsənin qalxdığı kimi qalxarlar" Səhih-i Buxaridə də Peyğəmbərimiz (sav) belə deməkdədir: "Şübhəsiz ki, şeytan, Adəm oğlunun qanının gəzdiyi yerdə dolaşır" . Cinlər Səhv və Qorxunc Yuxulara Səbəb olmaqdan vardırmı? Bir qisim cinlər əvvəldən də ifadə etdiyimiz kimi insanları xəstə edərək onlara bədənlə zərər verdikləri kimi yuxularına girmək surətiylə ruhlarına da əziyyət etməkdədir. Şeytan sırf insanın kədərini artırmaq onu narahat etmək gündəlik həyatını moralman mənfi istiqamətdə təsir üçün gecə pis yuxular göstərə bilər. Sevgili Peyğəmbərimiz (sav) bu mövzuda bizə belə məlumat verir: Kişinin gecə gördüyü yuxu 3 qisimdir: 1- Rahmani olan yuxu 2- Şeytanın göstərdiyi kədərli yuxu 3- Şüur altı görülən yuxu (Səhih-i Müslim) Yenə Allah Elçisi (sav) yuxularla əlaqədar belə buyurmuşdur: Biriniz xoşlandığı bir yuxu görsə o Allahdandır. Onun üçün Allaha həmd etsin və insanlara o yuxunu izah etsin. Bunun xaricində xoşlanmadığı bir yuxu görsə o şeytandandır. Onun şərindən Allaha sığınsın və kimsəyə onu izah etmək. O yuxu ona əsla zərər verə bilməz ... (Səhih-i Buxari) Bu mövzuda daha ətraflı məlumat almaq üçün Ərzurumlu İbrahim Haqqı həzrətlərinin (ra) Marifetname adlı əsərinə baxıla bilər. Əsrlər əvvəli yazılmış bu qiymətli əsərdə yuxu bəhsi çox gözəl və ətraflı bir şəkildə ələ alınmışdır. Cinlər İnsanlara Necə Vəsvəsə Verir? Cinlərin danışması mümkündür. Çünki o danışma ovsunlanmış adama sihirbazın təlqin etdiyi kimi ruhun meyil etdiyi bir şey ola bilər. O bir səs deyil amma ovsunlanmış kimsədə bir təsir meydana gətirməkdədir. Cinlər yandırıcı atəş deyil, yalnız ilk başdakı yaratışları yəni maddəni asliyeleri atəşdir. Bu səbəbdən Adəm oğlunun cəsədinə girər. Şeytan lətif bir cisim olub insana vəsvəsə verir. Adama pis düşüncələr pıçıldayar yəni Rəbbimizin buyurduğu kimi (cc) insanların könüllərinə vəsvəsə verir. "Cisimlər bir-birlərinə girə bilməz. Cisimlər bir-birlərinə girsə o atəş olduğu üçün insan yanar "sözü səhvdir. Çünki ruh və cisimlərə girən hava kimi lətif cisimlər kəsif (sıx) cisimlərə rahatlıqla girə bilərlər. Çində lətif bir cisim olduğuna görə onunda insan bədəninə girməsi mümkündür. (İbn-i Akil) Problemin cavabının iki ayə sonlandırayım. (Nas surəsi 4 və 5. ayələr) Ki o, insanların sinələrinə vəsvəsə verir (İçlərinə şübhə, qurun pıçıldayar). Gərək cinlərdən, istərsə də insanlardan (olan hər hannas'tan Allaha sığınıram). Cinlər İnsanların peşələrini də Təsir Onların vardırmı? İnsan beyninə girən cinlər adamı səbəbindən peşələrində də etik dəyərlərə uyğun gəlməyən davranışlara sürükləyə bilər. Bir nümunə verəcək olsaq; ədalətsiz zalım bir hakim qətiliklə Allah ilə birlikdə ola bilməz. Ancaq şeytanla birlikdə olur. Halillullah (sav) əfəndimiz belə buyurur: Hakim zulmetmedikçe Allah onunla birlikdə olur amma haqsızlıq etsə Allah onu buraxar, şeytan gəlib onunla birlikdə olur və ondan heç ayrılmaz. (Tirmizi Abdullah b. Əbu Evfa'dan rəvayət etmişdir) Cinlər Həddindən artıq Yuxuya Səbəb olmaqdan vardırmı? Nuru Arşillah (sav) əfəndimiz buyurmuşdur ki: Şeytan biriniz yatdığı zaman gəlib başının uc qisiminə 3 düyün atar. Hər düyün təyin edərkən belə deyir: "Uyu yat daha uzun gecən var ..." Yatan adam, oyandığı zaman Allahı zikr etsə Düyünlərin biri həll edilər. Dəstəmaz alırsa Düyünlərin ikincisi həll edilər. Namaz qılarsa o biri üçüncüsü də həll və səhər könülü xoş dinc olaraq qalxar. Əks halda tənbəl və canı sıxılmış bir halda qalxar. (Səhih-i Buxari) Həddindən artıq yuxu adamı qəflətə soxub, gərək dünyəvi, gərək axirət işlərini aksatacağı və insanoğlunu passivləşdirmək edəcəyi üçün cinlərin baş hədəflərindən biridir. Ya tam yuxusuzluq, qorxu, vəsvəsə verib bədəni sarsıtmağa çalışırlar və ya həddindən artıq yuxu verərək pasifleştirmeye ... Cinn xəstələrin hamısında bu iki vəziyyətdən biri mütləq görülür.
scroll top