Luvrla 3 əsr
Tarixdə bir çox yollarnan iz qoymaq mümkündü. Kimi saraylar tikir, kimi onları sökür. Paris komunnasının inqilabçılarl olmasaydı, d...
scroll top