» » Yağış yağır

Yağış yağır

Yağış yağır

Yağış yağır
Yağış yağır,konül qəmimin incə telləri
Həzin bir musiqi tək səslənir indi.
Musiqi səsləri damladır artıq könül vərəqimdə çalınır indi.
Yağ yağışım,islat
Yağış yağır


Sevgisiz qalmış bax bu cölləri .
İslat sevgi ilə oyanan
Yuxuya qalmış kövrək qəlbləri.
Yağ ey yağış

Yağış yağır

Yağ ki ruhum təzələnsin,eşqimdən doğan atəş sönsün.
Ağlasın,ağlasın ölan qəmləri sevgi göz yaşlarıyla yağışa axsın
Unutma ey könlüm yağan bu yağış

Yağış yağır

Həsrətli qəlbimin ah naləsidir
Sevgiyə qovuşa bilməyənlərin
Sevgisiz yaranmış kövrək qəlbləri.Yağış yağır
Interesting facts scroll top