- Sən ol istədim *_*
Sən gəl istədim,
TəkcCə sən qal istədim *_*
Ən gözəl sən sev istədim *_*
Dodağına dəyən söz olmaq istədim *_*
Gözündən düşən yaş olmaq istədim *_*
Süzülüb yanağına hopan nəm olmaq istədim*_*
Güləndə qəmzəndə açmaq istədim *_*
Uzaqlara baxanda qəm dəryanda batmaq istədim
Baxışlarında var olub, yenidən sevmək istədim *_*
- Saçlarımı görən tək adam ol istədim *_*
Əllərini əllərimə hör istədim *_*
Üzüləndə kədərin, sevinəndə. xoşbəxtliyin olmaq istədim smile ifade simgesi
Qəlbimdəki yara yox, qismətimdəki yar ol istədim
Gəzdiyin kölgə olmaq istədim *_*
Aşiq ol istədim... *,*
- Vazkeçmə, gözlə, dualarında olmaq istədim *_*
Keçmiş peşmanlığın yox, gələCək yoldaşın olmaq istədim... *_*
Xəyallarıma ortaq, yuxularıma qonaq ol istədim smile ifade simgesi
Hərkəsə kor, lal, təkcə eşitdiyin nəğmən olmaq istədim *_*
Kiçik bir ev, quru çörək, səbəbin olmaq istədim *_*
Susduğun sözlər, qaçdığın yol yox,
Şeir yazdığın tək qadın olmaq istədim... smile ifade simgesi
- Bir səni istədim smile ifade simgesi
Bir də səndən olanı smile ifade simgesi
Bir bizi istədim smile ifade simgesi
Heç getmə istədim frown ifade simgesi
Sevgilin yox, sevdiyin olmaq istədim smile ifade simgesi
Sən qəlbimə ağrı, başıma taC *_*
Yaradanına qurban olduğum
Məni heç unutma istədim. frown ifade simgesi ~`~`
scroll top