Mən gəldim


Mən gəldim..
aç xəstə ruhunu, mən məlhəm olub , saxaldaCam yaranı
Qalx ayaqa , bir ayrılıqmı yıxaCaq səni?
Sən nə qədər yıxılıb durmusan bu həyatda
Bir ayrılıqmı , əCəlin olaCaq sənin ?
Səvf etdim bilirəm , getməməli idim
Çox əzab verdim sənə deyilmi nəfəsim ?
Məndə bu qədər əzab çəkməməli idim
Bir gün ürəyin , ağlına üstün gəlsə və məni bağışlasan , səncə bağışlaramı mən özümü ?
Qəlbinin qırıqlarını bir yerə toplayıb gəlsən yanıma , bax sənin əsərindir deyə
Onları birləşdirməyə varmki mənim üzüm ?
Sən böyüklük et bağışla məni , mən səni tərk edib gedərək uşaqlıq etdim
Sonra böyüdüm, çox ağılsızlıq etdim
İndi səpilir göz yaşlarım vərəq-vərəq cızdıqım şeirlərin üstünə..
Səni unudmaq üçün nə qədər vaxt lazımdı ? Mən sənsiz keçən vaxtları unutdum
Gəl səndə qır qəlbimi , qışqır , dava et , mənim kimi çıxıb getmə, böyüklük et
Gəl sil ağlımdan sənli xatirələri, qurduqumuz xəyaları
Beynim tap gətirmir daha yoxluquna.. əvvəl qəlbimi itirdim, indi yavaş-yavaş ağlımı itirirəm
Bir gəlsən ama bitəCək bu həsrət göz yaşlarım donaCaq axdıqı yerdə..sənlə olarkən belə Sənə görə darıxan insan idim , indi düşün yoxsan nə haldayam
Həm sənin yanında , həm Allah qarşısında günahkaram
Hər geCə nəfəsim kəsilənə qədər ağlayıb , ölüm arzulayarkən , qayıdasan deyədə dua edirəm
Ya ölüm gəlsin ya sən , belə yarımçıq yaşaya bilmirəm
Dünyanın ən mükəməl cümllərini yığsam bir yerə qayıtmayaCaqsan yenədə
Unutmuşam artıq özümü , gəl biraz məndən danış
Tökülsün cümllər dodaqlarından , Razıyam nifrət olsa belə o dodaqlarda
Sənsizlikdən öpdüm bu geCədə, dodaqlardan qan damladı , titrədi buz tutmuş əllərim , yorğun hisslərim belə üşüdü bu geCə
Axtardı ruhum , varlığını
Səndən gələCək , bir mesaj ilə isinərdi bəlkə
Kar oldu, gözlərim görməz oldu dilim , yazmaz oldu ürəyim

Ağlımı itirdim , haqqını halal elə sevdiyim.!
scroll top